NAŠI PARTNEŘI:GALERIE   >   Zkáza vesmírné lodi Libido – obnovená premiéra - 2009
Možná nejpopulárnější (a v každém případě nejvelkolepější – nebo nejnabubřelejší, jak kdo chce) představení Kabaretu Caligula se po vynucené pauze způsobené krádeží kulis s velkým úspěchem vrátilo na pódium Paláce Akropolis. Naše dvorní fotografka Danica Kovačević byla u toho a zde je první ochutnávka z její rozsáhlé a výjimečně kvalitní série. Zvláštní pozornost doporučujeme nové scéně, která je dílem předního scénografa Petra Kolínského.